Skip to main content

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan. Dit betekent dat wij aan bepaalde eisen moeten voldoen. In dit statement informeren wij je over wat wij met jouw persoonsgegevens doen en hoe wij deze gegevens beschermen.

Soort gegevens

De Vereniging van Accountancy Studenten verwerkt zoals elke vereniging bepaalde gegevens van haar leden. In het geval van deze vereniging verwerken wij mogelijk de volgende gegevens van jou:

  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Woonplaats
  • Studiefase
  • Studielocatie

Wij verwerken deze gegevens alleen met jouw toestemming. Deze toestemming heb je waarschijnlijk verleent bij inschrijving van een activiteit, het melden van een klacht, aankoop van een VASPAS of door lid te worden van bijvoorbeeld een commissie.

Grondslag van de verwerking

Artikel 6 van de AVG schrijft voor dat wij het gebruik van jouw persoonsgegevens moeten kunnen baseren op een van de zes grondslagen die zijn beschreven in het betreffende artikel. Een van de grondslagen is het verwerken van persoonsgegevens op basis van overeenkomst. Hierbij mag de overeenkomst zelf niet gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens. Door je in te schrijven voor een activiteit, een VASPAS aan te kopen of door lid te worden van bijvoorbeeld een commissie ga je met onze vereniging een overeenkomst aan. Om deze overeenkomsten uit te kunnen voeren zijn wij genoodzaakt om eventueel persoonsgegevens van jou te verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen voor zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren bewaren wij gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij beëindiging van een overeenkomst of onze relatie zullen wij jouw gegevens niet langer aanhouden dan nodig om jou te informeren over bepaalde mogelijkheid.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Tot slot kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Helaas kan het uitvoeren van één of meer van bovenstaande rechten invloed hebben op jouw beleving en ervaring bij deze vereniging. Je kan met ons contact op nemen om een van bovenstaande rechten uit te voeren.