Het VAS-team

Onze vereniging bestaat uit verschillende commissies en een grote groep actieve vrijwilligers die in allerlei vormen een bijdrage leveren aan onze vereniging. Denk hierbij aan hun werk binnen één of meerdere van onze commissies en aan de VAS-bestuursleden.

De VAS bestaat uit de volgende commissies:

  • VASSA-commissie
  • Activiteitencommissie
  • Lustrumcommissie
  • Opleidingscommissie
  • Vertrouwenspersonen
  • Kascommissie
  • Bestuur

Hieronder zullen al onze actieve leden die de vereniging rijk is zich kort voorstellen!

Daniëlle de Jongh

Daniëlle de Jongh

Voorzitster

Bo Meijer

Bo Meijer

Vice-voorzitster

Delano Tolhuisen

Delano Tolhuisen

Penningmeester

Brecht Luttik

Brecht Luttik

Voorzitster activiteitencommissie

Jeffrey Liu

Jeffrey Liu

Voorzitter VASSA-commissie

Victor Smorenburg

Victor Smorenburg

Bestuurslid

VAS
Adres
Straatweg 25
3621 BG, Breukelen
Nederland