In het belang van iedereen

1 juni 2018

In het belang van iedereen

53 MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE EN HET BEHOUD VAN JONGE ACCOUNTANTS IN HET BEROEP

Door de Vereniging van Accountancy Studenten

De vertrouwenspersoon van de maatschappij: een welbekend synoniem voor de accountant. Schandalen, partnerbeloningen en cultuur binnen de accountancy zijn bronnen voor veelvuldige media-aandacht. Het eens zo betrouwbare imago van de accountant heeft hierdoor een flinke deuk opgelopen. De NBA kwam in 2014 daarom met 53 maatregelen in hun stuk ‘In het publiek belang, ter verbetering van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountantscontrole’. Nu 4 jaar, 53 maatregelen en 108 pagina’s later zijn we ons als beroepsgroep nog steeds aan het afvragen hoe we het vertrouwen van de maatschappij terug kunnen winnen, de kwaliteit verder kunnen verhogen en gedreven mensen kunnen aantrekken en kunnen binnenhouden.

Onder deze mensen vallen ook al onze accountancystudenten en daar hebben wij de afgelopen tijd goed naar geluisterd. Het verloop in de accountancy is op dit moment extreem hoog. De jonge accountant (werkende accountancystudent, accountant in spé of accountant jonger dan 30 jaar) is niet langer gefascineerd door het beroep en het aantal dat nog partner wil worden binnen een kantoor is vaak maar op één hand te tellen.

Het is tijd om de gedachtes van jonge accountants over dit thema op papier te zetten en onze stem te laten horen. Het is tijd voor actie. Wij presenteren hierbij onze 53 maatregelen om bij te dragen aan de beantwoording van de grote vraag.

1. Partners en managers moeten zichtbaar aanwezig zijn tijdens de controle
Senior teamleden hebben vaak niet door wat hun aanwezigheid voor impact op jonge accountants heeft. Hun verhalen zorgen voor inspiratie, hun betrokkenheid geeft het gevoel dat je ertoe doet en hun aanwezigheid zorgt ervoor dat (klant)kennis overgedragen wordt. Dus hierbij een oproep naar partners en (senior) managers: we willen jullie vaker zien bij onze klanten!

2. Meer gehoor geven aan jonge accountants binnen het managementoverleg
Jonge accountants zijn de toekomst van de organisatie en daarom is hun mening erg belangrijk. Er zou meer inspraak moeten komen van (een afgevaardigde van) jonge accountants binnen managementoverleggen.

3. Meer aandacht voor werk-privé balans
De jonge accountant is niet langer geïnteresseerd in zoveel mogelijk werken en zoveel mogelijk geld verdienen. Wij vinden vrije tijd en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op een breed vlak net zo belangrijk en zijn niet langer bereid om 60 uur per week voor een bedrijf te werken. Kortom: verbetering van de werk-privé balans is nodig om jonge accountants te behouden.

4. Verplicht roulerend klantenpakket voor jonge accountants
Accountantskantoren en –organisaties hebben bijna allemaal een zeer divers klantenpakket. Genoeg keuze zou je denken. Wat echter vaak gebeurt in de praktijk is dat jonge accountants die net in dienst komen op een afdeling worden geplaatst en dat vervolgens hun planning snel wordt opgevuld met dezelfde soort klanten. Het is uiteraard goed dat een nieuwe collega direct aan de slag kan. Echter, als je eenmaal op een bepaalde afdeling zit, dan wordt het erg lastig gemaakt om buiten die afdeling een kijkje te nemen. Klanten van andere afdelingen binnen de audit in je portefeuille krijgen is al een strijd op zich, laat staan als je buiten de audit op een andere afdeling wilt kijken.
Deze silo-cultuur is verkeerd en zorgt voor ontevredenheid: wij kunnen ons zo niet breed oriënteren en ontwikkelen. Specialiseren in een bepaalde sector heeft zeker zijn voordelen, alleen moet dit worden gedaan in een later stadium. In eerste jaren binnen de audit zorgt een divers klantenpakket ervoor dat je juist van alles meekrijgt, veel leert en een brede basiskennis ontwikkelt. Dit helpt overigens ook enorm voor de studie. Op een later moment kan dan een betere keuze gemaakt worden in het soort klant dat de jonge accountant het meeste aanspreekt.

5. Klanten zijn ook mensen: laat ons investeren in klantrelaties
Komt het gevoel je bekend voor dat het net lijkt dat de klant blijer is dat wij weer weggaan met het controleteam dan dat we bij hen langskomen? Altijd maar die moeilijke vragen over hun dagelijkse werkzaamheden. Een kleine, maar essentiële gedachte die voor iedereen helder moet zijn: klanten zijn ook gewoon mensen. Dit wordt wel eens – naar ons idee te vaak – vergeten. Accountants zijn over het algemeen personen die resultaat- en oplossingsgericht zijn, gedreven door tijdsdruk vanuit deadlines en budgetten. Naast alleen bezoekjes aan de klant om vragen te stellen en bestuursvergaderingen waarin de fouten die we hebben gevonden worden besproken, is het ook goed om te investeren in de klantrelatie. Maak eens een extra praatje en toon oprechte interesse. Dit maakt het werk voor beide partijen leuker en grote kans dat je ook nog eens meer voor elkaar krijgt!

6. Af van de checklisten-cultuur
Veel mensen verlaten de accountancy tegenwoordig omdat ze genoeg hebben van de checklisten-cultuur. Men heeft het gevoel checklist op checklist te moeten invullen – of zelfs checklisten in te moeten vullen om na te gaan of een bepaalde checklist is ingevuld – en niet meer na te denken en echt te auditen. Een gevolg van zoveel checklisten is ook dat (minder ervaren) teamleden de checklist zo invullen dat het bolletje wordt ingevuld dat niet zorgt voor een vervolgvraag. Hierdoor verdwijnt het kritische denkvermogen van een accountant. Checklisten zijn onder andere verzonnen om inconsistenties uit de controle te halen en dat is goed. De hoeveelheid aan checklisten moet alleen omlaag en er moet goed nagedacht worden of een bepaalde checklist echt toegevoegde waarde levert aan de controle. Het is tijd om de checklisten-cultuur te verlaten en bijvoorbeeld meer te focussen op soft skills van accountants. Dit zal een gunstig effect geven op de samenwerking binnen teams, goede communicatie en klantrelaties.

7. Beoordeel op verricht werk en niet op het aantal gemaakte uren
Het is een feit dat in busy season harder gewerkt moet worden om deadlines te halen, wat soms leidt tot overwerken. Over het algemeen hebben de meeste jonge accountants ook geen 9 tot 5 mentaliteit en vinden wij het dus ook niet erg om wat meer te werken. Maar overwerken moet niet de norm worden. Busy season wordt steeds vaker gezien als busy year. Mensen vallen uit door burn outs en veel mensen hoor je over de hoge werkdruk die ze ervaren. Dit gaat de verkeerde kant op.
Eén van de manieren om hier verandering in te brengen is om iemand niet meer te beoordelen op het aantal gemaakte uren, maar alleen nog maar op het verrichte werk dat is geleverd. Schrap urentargets uit ons jaarplan. Het gaat toch immers om de kwaliteit en niet om de kwantiteit?

8. Stimuleer nevenactiviteiten
Wij vinden het belangrijk om naast het werk dat wij doen, ons ook in te zetten voor de maatschappij of voor onszelf (in de vorm van zelfontplooiing). Om jezelf verder te ontwikkelen is het heel leerzaam om nevenactiviteiten uit te voeren. Voor de tevredenheid van de werknemers en voor hun ontwikkeling is het daarom van belang dat werkgevers deze activiteiten meer gaan stimuleren. Wat je leert in zo’n nevenfunctie, kun je immers ook meenemen in het gewone werk tijdens de accountantscontroles.

9. Motiveer jonge accountants om hun mening te vormen
Op kantoren wordt veel gesproken over een open deuren-cultuur. Ondanks dat dit vaak het geval is, blijft er door de verschillende functies een hiërarchische structuur bestaan. Jonge accountants durven niet zo snel hun mond open te doen om hun mening te geven. Je hoort veel op de wandelgangen, helaas blijft het vaak ook bij de wandelgangen en wordt dit niet geventileerd naar de beroepsgroep.
Zorg dat jonge accountants hun mening kunnen vormen en deel kunnen nemen aan het maatschappelijk debat. Het is aan ervaren accountants om jonge accountants bij de discussie te betrekken en hun een kans geven om hun mening te vormen.

10. Meer tijd nemen en krijgen voor betere begeleiding
Tijdens de controle is het belangrijk dat jonge accountants voldoende training on the job krijgen. Dit geldt niet alleen voor de accountants die net in dienst zijn maar ook de collega’s die al wat langer rondlopen. Het geven van voldoende training is essentieel voor het waarborgen van de kwaliteit van de controle. Daarnaast behouden jonge accountants op die manier het plezier in hun werk.

11. Minder focus op toezichthouder, meer focus op de maatschappij
Tijdens de controle wordt nog te vaak de vraag gesteld: ‘Wat zou de AFM hier van vinden?’ In plaats van: ‘Wat zou de maatschappij hiervan vinden?’. Tijdens de controle toetsen wij aan de regels die wij onszelf hebben opgelegd, in het belang van de maatschappij. Het is relevant om deze blik ook mee te nemen tijdens de controle. Wij jonge accountants vinden deze blik belangrijker dan de blik van de toezichthouder.

53. Schep geen verwachtingen die je niet waar kunt maken
Waarom scheppen wij de verwachting naar de maatschappij dat wij, mensen, in één keer 53 verbeteringen kunnen doorvoeren? Laten wij ons eerst richten op de elf maatregelen die wij hierboven beschrijven, dan ziet het accountantsberoep er al een stuk rooskleuriger uit, óók voor jonge accountants.

LEES MEER
Say Cheese!

30 april 2018

Say Cheese!

De VAS heeft meegeholpen om kandidaten te zoeken voor de fotoshoot van Nyenrode! Deze bachelor studenten Accountancy zijn een aantal weken geleden op de foto gegaan en wij hebben hierbij een voorproefje, je zal ze uiteraard ook snel tegen gaan komen op een van de vele Nyenrode kanalen.


LEES MEER
Reflectie op de Accountancy opleiding

1 april 2018

Reflectie op de Accountancy opleiding

Afgelopen 8 maart was het de uitgelegen kans om jouw mening over onze opleiding aan Nyenrode te laten horen. Gedurende de VASSA zijn wij als studenten met elkaar in gesprek gegaan over verschillende onderwerpen, van de behandelde theorie bij vakken, de tentamens tot de voorzieningen die Nyenrode biedt.

 

De volgende quotes zijn de revue gepasseerd:

“Het is een academische opleiding, waarbij onderzoeksvaardigheden worden ontwikkeld. Je leert skills, een manier van denken.”

“Je hebt zoveel specialismen, je kunt nooit alles afdekken.”

“Bij het vak Beginselen Recht dacht ik tijdens het volgen: wat moet ik hiermee? Maar achteraf ben ik blij dat ik nu makkelijker door zo’n wettekst kan scannen.”

“Ik had gedacht dat we meteen bij de Intro zouden leren hoe je je professioneel moet gedragen, maar dat was niet zo.”

“Je leert wat je achter je laptop moet doen, maar je moet ook naar de klant.”

“Nyenrode zou meer moeten focussen op ‘omvormen tot een professional’, je gedragen als een professional.”

“Dat je colleges krijgt in kleine groepjes is fijn. Docenten die je naam weten.”

“Je kunt per cursus betalen, je kunt kiezen of je 1 of 2 cursussen doet in een semester, je kunt sneller, langzamer, busy season proof. Fijn dat dat kan.”

“Er is minder aansluiting tussen vakken dan je zou verwachten.”

“Qua samenhang: je gaat soms erg van de hak op de tak.” (Over de volgorde van de vakken)

“Als je de evaluaties goed invult gaan de slechte docenten er uiteindelijk wel uit. Bij 1 docent duurde het wel even.”

“Op de faciliteiten is weinig aan te merken.”

“De bibliotheek is een fijne plek om te studeren, alsof je in een h\utje in het bos zit.”

“Het online opzoeken van artikelen is top.” (Over de online bibliotheek)

“Ik had bij Canvas veel sneller door hoe het werkte dan bij My.Nyenrode.” (Canvas is het nieuwe systeem die al bij enkele vakken wordt gebruikt en op termijn geheel My.Nyenrode gaat vervangen)

“De studiecoaches zijn betrokken, benaderbaar, persoonlijk, oprecht geïnteresseerd en proactief. Alleen maar lof. Kan geen verbeterpunten bedenken.”

“De mondelinge tentamens waren leuk. Je oefent soft skills. Je gaat met de examinatoren in gesprek alsof je zelf een RA bent.” (Over de tentamens in de Master)

“Als bachelorstudent van Nyenrode ben je op je werk qua complexiteit en theorie op een hoger niveau dan controllers met een master.”

“Je stuurt als student soms assistenten aan die theoretisch klaar zijn.”

“Het is een mooie brede opleiding: top!”

 

Onze mening van die avond zal worden gedeeld met Nyenrode, zodat onze mening als accountancystudenten over onze opleiding duidelijk bekend wordt gemaakt bij de universiteit.

Ben jij het nou totaal oneens met de quotes, heb je eventuele aanvullingen of was je er niet bij tijdens de VASSA? Laat het ons dan per mail weten: bestuur@vasonline.nl

 

Jouw mening telt!

 

P.S. Een VASSA bijwonen? De volgende staat gepland op 11 april en staat in het teken van de toekomst van de accountancy en jouw mening hierop. Be there!

LEES MEER
Accountancy Beloningsonderzoek 2017 - De uitkomsten

5 november 2017

Accountancy Beloningsonderzoek 2017 - De uitkomsten

De VAS heeft ook weer dit jaar in samenwerking met Accountant en Alterim en de NBA het jaarlijkse Accountancy Beloningsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn nu bekend! Van de respondenten is 44,4% student; dank jullie wel voor jullie input! De uitkomsten hebben onder andere betrekking op de arbeidsvoorwaarden, thuis werken, overwerken en vertrekken uit de accountancy. Onder andere is gebleken dat het strengere toezicht vanuit de politiek en de AFM voor minder tevredenheid zorgt onder studenten, waardoor het enthousiasme bij velen is afgenomen.

De volledige resultaten van het onderzoek zijn te lezen via de volgende link: https://www.accountant.nl/nieuws/2017/11/accountancy-beloningsonderzoek-2017-op-tablet/?search=true. Heb jij (nog) geen inloggegevens ontvangen van Nyenrode? Je kunt het onderzoek ook direct downloaden via https://www.alterim.nl/documenten.

LEES MEER
VAS Discussieavond

23 oktober 2017

VAS Discussieavond

9 oktober 2017

Afgelopen 9 oktober heeft een zeer productieve discussieavond plaatsgevonden over de toekomst van het accountantsberoep. Ongeveer 25 studenten vanuit verschillende jaarlagen, verschillende organisaties en verschillende regio's in Nederland waren aanwezig op Nyenrode om met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de discussies bleek dat het onderwerp erg leeft onder de studenten en dat is goed om te zien.

Tijdens de avond zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, waarbij vooral de focus lag op de cultuur binnen accountantsorganisaties. Veel van de aanwezigen waren het erover eens dat er een kloof is tussen de ideeën over cultuur bij de managementniveau's en de ideeën over cultuur bij ons, het uitvoerend personeel. Wij willen voornamelijk ruimte om kwaliteit te leveren, professionele ontwikkeling doormaken op verschillende gebieden en om ons anders te ontwikkelen dan enkel in het vak. We ervaren echter dat de hogere functies in onze organisaties vooral druk ervaren om kwaliteit te moeten leveren, budget krapte willen voorkomen door kosten en tijd te drukken en voornamelijk denken in termen als productiviteit en omzet.

Verder hebben wij nog gediscussieerd over de verschillende verwachtingen tussen het maatschappelijk verkeer, de verhouding tussen de klant en de accountant, over de werkzaamheden die verricht moeten worden, de mate van kwaliteit die geleverd moet worden en over hoe een controle van de jaarrekening er in de toekomst uit gaat zien.

Deze succesvolle sessie heeft mooie resultaten opgebracht waarmee wij als de VAS op korte termijn verder aan de slag zullen gaan. Wij willen namens alle studenten op Nyenrode een geluid laten horen over de toekomst en participeren in het maatschappelijk debat. Mocht jij ideeën hebben over de toekomst van ons vak en wil je ook graag je mening laten horen? Stuur dan een e-mail naar bestuur@vasonline.nl

LEES MEER
Gastredacteur Accountant Worden

16 oktober 2017

Gastredacteur Accountant Worden

Deze week is het bestuur van de VAS gastredacteur van de Facebook-pagina Accountant Worden! Gedurende de week schrijven wij over waar we ons mee bezighouden en wat wij allemaal met veel enthousiasme voor de VAS doen. Interesse? Kijk dan snel op Facebook!

LEES MEER
NBA Accountantsdag 2017

12 oktober 2017

NBA Accountantsdag 2017

Woensdag 22 november is de accountantsdag in de RAI Amsterdam. Als VAS hebben we 8 kaarten a €25 (i.p.v. €195) tot onze beschikking gekregen. Wil jij hier graag heen? Mail dan naar andrea@vasonline.nl!

LEES MEER
Interview Jardi Jansma

3 oktober 2017

Interview Jardi Jansma

Onze penningmeester Jardi is geïnterviewd door The Accountables over de discussieavond aanstaande maandag 9 oktober. Hij spreekt onder andere over de aanleiding voor de discussieavond en de avond zelf. Hieronder is het hele interview te lezen!

Jardi Jansma: “De toekomst zijn wij”

Discussieavond VAS over de Toekomst van de Accountancy

Op 9 oktober organiseert de Vereniging van Accountancystudenten (VAS) een discussieavond over de toekomst van het accountantsberoep. VAS-bestuurslid Jardi Jansma vertelt waarom het belangrijk is dat jij als accountancystudent hieraan deelneemt.

Cultuur

“Aanleiding voor de discussieavond was de laatste Studieraad, het maandelijkse overleg van de VAS met studenten uit alle jaarlagen. Verschillende mensen zeiden daar te overwegen om iets anders te gaan doen. De cultuur binnen de accountantskantoren is hierbij vaak doorslaggevend. Mijn persoonlijke gevoel is dat het bij kantoren nog teveel over geld verdienen gaat, terwijl wij, als jongere generatie, vooral kwaliteit willen leveren.”

Problemen, oplossingen en vervolgstappen

“We nodigen alle accountancystudenten uit om 9 oktober naar de discussieavond te komen. We verdelen de avond in 3 sessies van een uur. In het eerste uur gaan we praten over de problemen die we in de praktijk tegenkomen. Het tweede uur gaan we proberen oplossingen te bedenken voor die problemen. We sluiten af met de vraag: hoe nu verder? Welke stappen gaan we nemen om tot die oplossingen te komen?”

Mooi vak

“Doel van de discussieavond is om het geluid van ons als accountancystudenten concreet te maken. We zien het als een opstapje naar een bredere discussie met de buitenwereld. Zelf vind ik de accountancy een mooi vak, maar ik vind wel dat er iets moet veranderen. Het is jammer dat er nog steeds zoveel negatieve verhalen over accountants naar buiten komen. Het is belangrijk dat wij, de accountancystudenten, ons laten horen. Wij zijn de toekomst.”

Meer informatie over de discussieavond of wil je je aanmelden? Klik hier!

LEES MEER
Zeilweekend 2017

12 juli 2017

Zeilweekend 2017

Beste Lezer,

Ik moet beginnen met het verzoek om dit verslag van het VAS Zeilweekend 2017 met opperste concentratie te lezen. Leest u geconcentreerd, met een korrel zout, dubbelzinnigheid op het netvlies en tussen de regels door, met andere woorden: Leg uw werk even naast u, sluit alle vensters behalve het huidige, notificaties uit, telefoon uit, snuit uw neus nog even indien u momenteel verkouden bent en die pen en papier in de aanslag om eventuele vragen en/of opmerkingen die bij u verschijnen meteen op te kunnen schrijven, om deze na afloop te posten in het onderstaande reactievenster.

Wij, VAS leden onder verantwoordelijkheid van het VAS bestuur (http://vasonline.nl/over-vas/bestuur), zullen uw vragen beantwoorden en uw opmerkingen niet.

Allereerst een korte introductie van de leden van de organisatie, oftewel de orga, we zijn toch soort van een studentenvereniging dus moeten we bepaalde woorden anders maken en uitspreken.

[: Jardi Jansma, JJ, Jans, Jardiparti: waardevolle oogst uit VAS Zeilweekend 2015, kunnen niet zonder onze penningmeester! Hij moet het toch allemaal maar betalen, maar is ook enigszins leuk om erbij te hebben. Martijn DJ Tijn, Tijntje, Martijntje: ja hij is gewoon niet zo groot, klein deugnietje. Charlotte Char, hé meisje, blonde stoot: Mocht haar eigen zeildebuut organiseren. Rick Rickerd, Snijder, blonde stoot: Kreeg waar nodig met zijn volumeknop (en gegrinnik) het natuurlijke overwicht.]

Redelijk OSM en daarom goedgekeurd, zeker na dit weekend, dank toppers!

Hoofdstuk 1 – Vrijdag

Zoals een goede orga betaamt zijn de heren en dame keurig op tijd, behoudens Rick, dus die moest dat later goedmaken. Dit keer in het mooie Broek, ja, alleen de laatste twee letters komen overeen met het traditiegetrouwe Sneek, watskeburt? Rufus is gebeurd, een prachtige locatie met voldoende ruimte voor de 45 aanwezigen dit jaar. Lekker recordaantal wel, dat gaan we zeker teruglezen in het volgende jaarverslag van de VAS. Last minute afmeldingen zijn jammer, maar ze waren met gegronde redenen, we zien jullie volgend jaar! Last minute aanmelding van oud VAS bestuurslid Merel was natuurlijk top! Leuk ook dat je je ervaring enigszins creatief wilde doorgeven aan Martijn, vond hij ook fijn. Shout out ook naar het huidige VAS bestuur, voltallig aanwezig, zo heurt het!

Genodigden komen vrijdagmiddag binnendruppelen, de boerderij wordt geïnspecteerd en meteen goedgekeurd. De orga haalt de boodschappen en deze worden samen met de eerste aanwezigen naar binnen gedragen. Florian pakt zijn momentje om even met Roos te knuffelen. We maken kennis met de mensen van Rufus, die ons hartelijk welkom heetten in het mooie uithoekje, waar menig melkkoe nog een eindje voor moet lopen, Dominique had het gelukkig wel gevonden. Zeer vriendelijk mogen we een vaatwastabletje hebben en regelen Zhen en Bas zelfs ijsklontjes, want zij zullen gin tonics drinken, upperclass. De fusten Amstel werden voor de rest aangesloten en we hebben heel het weekend ijskoud bier mogen drinken. De eerste mannen en Charlotte doken hier al voor het eerst het heerlijke koude water in.  

Luc, Jip en Manouk genoten van de eerste windvlagen door even te zeilen op de Noarder Alde Wei (ja, heb ik ook moeten googlen) en waren, zoals beloofd, terug om 7 uur. Etenstijd.  

Chefkok Charlotte was echter nog niet begonnen met koken, maar daar kwam op dat moment verandering in. Charlotte ging op zoek naar souschef(s), de meiden met eerste letter S (Seren en Paula de mannelijke non) en Roos gingen Charlotte assisteren en hebben met vrouw en macht geroerd, gebakken, omgegooid en afgegoten. Binnen no time stond daar heerlijke spaghetti en saus voor de hele groep, inclusief voor de veggies Colin en Candide (vieze, vice). Nogmaals dank aan deze meiden, want deze goede bodem voor de stapavond in Sneek is niet alleen fijn, of lekker, maar ook uiterst noodzakelijk.

Hoe bereikt men “je mainteindrai”? Een goede groepsdynamiek, handhaving in eendracht, kracht en macht: Dit door goeie blauwe truien uit te delen, achterop VAS Zeilweekend 2017, op de schouder BDO en één en al zachtheid van binnen. Door ieder met trots gedragen, wat een eenheid. Met de groepsfoto’s komt ook het welkomstwoord, we maken voor het eerst écht kennis met het volume van Rick: “Luisteren zullen jullie feuten(!), en de rest”. Eerst huisregeltjes en programma door Rick en Jardi voegt toe, als een echte aviculturist , hoe we om moeten gaan met het zwaluwnestje boven in de nok van de boerderij. Liefde. Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed heersen en zal de bliksem niet inslaan (Lorie, P., 1992)[1].

Laten we Theo en Rietje van Jan niet ongenoemd laten, zij zullen ons met enige kennis begeleiden op het water, maar vooral in de wind (aan/ruim/krappe/smalle/brede/voor – streept u overbodige woorden hier weg). Elkaar nog vluchtig leren kennen in de tafellange speeddate sessie: Niet weten wie er tegenover je zit, schreeuwen omdat iedereen schreeuwt, over de tafel hangen om elkaar te kunnen verstaan, inconsistente rondetijden, maar al met al lachen en goed om in ieder geval iets van elkaar te weten, dat zijn dan toch weer aanknopingspunten voor een gesprekje in de kroeg. 

In twee etappes vertrokken de groepen met taxi’s richting Snits. Had Gert-Jan (zoek op taxi Gert-Jan in Sneek en je kunt hem vinden) toch maar even goed geregeld voor ons. Er zijn nog wat ongebruikte codewoorden afgesproken voor de extra snelle terugreis met Gert-Jan, deze kunt u opvragen bij dhr. Snijder.  

Alcatraz, in zowel San Francisco als in Sneek, was deze vrijdag leeg. De VAS vulde deze wel eventjes, in Sneek dan, we hebben wel wat crimineeltjes, maar niet genoeg voor die andere. De eerste connecties werden gemaakt, voorzichtige dansmoves werden al snel iets vollediger en bijna zoals in menig oud MTV clipje, er werd genoten. De lange blonde manen van Jenny kregen genoeg ruimte om mee te wuiven en de dancemoves van onze Tokyo-karate-champion Emelia waren de allerbeste.  Vrouwelijke organisatie wilde ex-Nyenrodiaan, maar vooral Delftse student, Koen alvast uitbundig bedanken voor zijn zeilkunsten, toch wel fijn als we genoeg valkbestuurders kunnen regelen.

Door naar de shotjes, top 3 shotjes van de VAS zijn 1. B52, 2. Sambuca, 3. Tequila. Mocht je een zeilweekend weer, of voor het eerst, bij willen wonen en je weet niet wat B52 is, kun je maar beter niet komen of er heel veel van kopen voor je medestudenten, dan kom je er vanzelf achter wat het is. Laat dit een waardevol advies zijn.

Bij thuiskomst in het holst van de nacht moeten we stil zijn, dit is zowaar redelijk gelukt, buiten dan. Binnen werd er met een grote groep nog lekker na gedanst, gelachen, gedronken, onder begeleiding van de oude hitjes, meegespeeld op de piano door Roel en Tom, wat een duo, wat een akkoorden, wat een talent. De minuten, kwartiertjes tikken weg en de beentjes worden wat zwaar, oogleden ook. Eventjes slapen dan maar want over een uur of 3,14159 moeten we aan het ontbijt zitten.

Hoofdstuk 2 – Zaterdag

Zo, u heeft de inleiding en hoofdstuk 1 al achter de rug, ik kan u garanderen, de komende twee hoofdstukken wilt u aan 1 stuk doorlezen, dus dit is het moment voor een goede koffie, redbull, ritalin, HO, HO nee dat laatste niet, voor opperste focus voor de rest van dit verslag. Wij wachten even op u, tot zo.

HIER WAS U GEBLEVEN MET LEZEN, JOEHOEEE!!

Die caps lock komt wel binnen met die verse cafeïneogen hè.

Zaterdagochtend ontwaken de zwaluwen, de jongens en de meisjes van de VAS en het euforische gevoel van een lichte of zware kater.

Zhen (winnares pyjamabroekwedstrijd), hoeveel odes kunnen we je nog brengen? Onze nieuwbakken Feyenoorder keukenprinses stond weer zo trouw als ze is achter het fornuis om iedereen van heerlijke eitjes te voorzien. Daarbij had ze wel gerekend op de hulp van Kevin en Danny, maar dat viel toch ffkes tegen. Rijen lang stonden in de keuken, want niemand wilde dit missen. Ook Martijn (de) Bakker liet afweten, het brood was gewoon van de supermarkt.

Acht (maar gebruikten er maar zeven) valken lagen klaar voor ons en één sloep, want we hadden dit jaar ook labbekakkers bij ons, of mensen met een grote kater. Tante Karien had het na één rondje al gezien en besloot, als ware katerkoningin, om op de boerderij te passen. Door slimme mensen werd een zeilbroekie gehuurd en een zwemvest aangetrokken.

Voorstelrondje voor de zeilers komt eraan, ik vraag me af of de mensen die aanwezig waren de volgende feitjes eigenlijk wel wisten, bij dezen, lees, leer, onthoud:

[: Willekeurig volgorde (maar eigenlijk mijn subjectieve inschatting van niveau): 1. Jan Marien Jan, Janus, Jan van de Marine: Luitenant-admiraal, instructeur van de instructeurs, zeilkoning van Nederland gaat gewoon mee met de VAS, jullie zouden je vereerd moeten voelen door zijn aanwezigheid. 2. Luc Luukie (- Luuk): zeilfanaat, gecertificeerd schipper (zo eentje met een echt diploma dus), oud of huidig Histoslid, weet hij zelf ook eigenlijk niet. 3. Jur Jur, fluffer, McFluffy: Nog een heerlijke blonde Zeeuw, deze is geïntroduceerd door Pieter, die is de komende jaren ook niet meer weg te slaan bij dit zeilweekend, en anders trekt mevrouw de Veurzitter Jur wel weer naar het Noorden. 4. Koen Koentje, van Essen: mag elk jaar weer even oefenen in de valkjes van de VAS, dit jaar geen op- of aanmerkingen of reddingsacties van Jan Marien nodig. Chapeau! 5. Jardi Zie hierboven: Jansma heeft een spoedkurzus gehad van Jan Marien, en rockt gewoon een hele dag die zeilboot. 6. Jip/Rick/Manouk Deze onervaren zeilers hebben de krachten gebundeld en kwamen, op één rukwindje na, zeer goed uit de verf. #jipperdeschipper 7. Pieter Piet, Pieter, Redneck: Pieter je was veel hoger geëindigd, wanneer je niet het riet was ingevaren, maar nu eindig je zelfs lager dan Manouk. Bedankt voor Jur trouwens. 8. Sander (geen zeiler) Sandy, Oostenbrink: Sandy was zo vriendelijk om zijn vaarbewijs te pakken en z’n biertje even aan de kant te zetten om wat mensen in een sloep te laten ronddobberen. Maar het wiebelde toch nog wel een beetje hè Roos?]

Voor een aantal feuten was het natuurlijk de eerste keer in een zeilboot, je moet ergens beginnen. Overstag is Vo(oooo!). Rivka koos slim voor Jan, Do en Maxime iets minder slim voor het trio. Maar die meiden hebben wel de meest levende boot gecreëerd. Half 3; Starterseiland, lekker even terrassen, tijd voor kroketten ofzo. Nick moest natuurlijk weer wat anders, een jaloersmakende BLT met gigantisch veel kip, gainz. Het zonnetje brak door, de zeilbroekies gingen even uit en niet op het hoofd om lekker op te warmen. Vervolgens nog heel even het water op en dat was een potje heerlijk. Uitspraken zoals:  “Wat is het leven toch mooi!”, “Ik wil nooit meer hier weg!”, “Wat zijn we lekker uit!” of “Niet zo schuin hoor!” waren allerminst schaars. 

Zaterdagnamiddag was het dan DJ tijd voor Maxime, ze had zich al redelijk bewezen in de zeilboot, maar nu was heel de boerderij aan de beurt. Ze is te boeken onder de naam diskjockey Máximaal (voor al uw feesten en partijen.nl). Deze meid heeft wat skillz (via die lekkere pakkerd) met oude VAS DJ Martijn uitgewisseld, wat vanaf nu altijd zal resulteren in een erg fijn, met name muzikaal resultaat.

Onder begeleiding van deze deuntjes werden door de geroutineerde VAS’sers de zwembroeken en bikini’s uit de koffers gehaald en een stukje gezwommen, geslingerd en gesprongen. Martijn ging, met VAS trui en al, te water door Jan en Koen, stiekem zijn dat wel leuke momenten. Onder de laatste zonnestralen werd er vervolgens rustig aan gebarbecued, door Bas en JJ. Ze hadden het advies aan Erik wel erg serieus genomen[2]. Buikjes werden gevuld, glazen ook.

Met z’n allen even opruimen, heeft Antoine zijn afwaservaring eigenlijk toegepast dit weekend, zou toch verloren talent zijn? Andrea had het wel een beetje gezien na het eten. Ze zocht de hangmatten op met de Zeeuwse Boys (nummers 3 en 7, zie hierboven) inclusief heerlijke slaapzakken. Wanneer je hiërarchisch bovenaan staat, kun je dit. Sowieso komt heel de VAS op de houseparty wanneer je naar Zeeland verhuisd bent, zal dat zijn voor nummer 3 of nummer 7, ik weet het wel.

Voor het weekend waren de aanwezigen al ingedeeld in teams, wie had gedacht dat die ouwe accountant van een Jansma nog wat creativiteit in zich had.  Teams Republic of Congolibabalulu, Americaniërs, Espanono, Asianus, Aussie-land en Emiratels mochten het tegen elkaar gaan opnemen in een waardige biercantus. Versieringen, outfits, goede zin, van alles was aanwezig, zo ook de elementen van de paklijst (blijft toch een aanrader om alles in te pakken). Nick was banana en represent voor Republic of Congolibabalulu. Ik snap Pikachu van dit team nog niet helemaal, maar het is ok . Jan Marien was inclusief stropdas Donald Trump voor de Americaniërs, Roos had Aussie-land echt op de kaart gezet waar een prijs voor verdiend werd, maar no spang, Rick heeft je versierpogingen erkend!

Van te voren is een playlist bekend gemaakt, zodat men zich goed kon voorbereiden op het meezingspektakel. Menig liedje van Rob de Nijs zat hiertussen, waar Bart zich zo ontzettend op verheugde, meezingen met je ouwe lui is toch lachen, maar Martijn had andere liedjes in gedachten. Onder andere: Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. Wie kent het niet?! Nou Luuk Stoops dus. Ja beste jongen, krullenbol, dit is niet fraai, schande eigenlijk, maar laat ik nou een gepersonaliseerd advies van 3 woorden voor je hebben. Ga het leren. Iris was zo sportief om de adstraf voor Luuk op te nemen: Ad Kangaroe. Al springend en huppend even wat bier naar achter, meestal heb je daar niet zo’n moeite mee op de bar van de Walkabout, maar nu moest het helaas uitgeproest worden. Ga het leren.

Team Americano: Hier moet ik eventjes bij stilstaan. Ik zal wat feiten opsommen:

Jan Marien, Donald Trump, duikt in de rol en luistert naar niemand, Rick schrikt ervan.
Jan Marien zorgt voor veel minpunten, Kevin wordt boos (bang voor die WC schoonmaak)
All time hero, safe the day Luc treedt op met zijn waardige assistent Karien en red de afgang met een geweldige speech plus present aan de orga, Kevin is weer blij.

Met pijn in haar hart keek Zhen toe bij de opdracht dat ieder team zes eieren moest splitsen naar eigeel en eiwit. Ik hoor haar nog hardop rekenen, 1, 2, 3, 6 teams, maal 6 eieren is 18 + 30 - 6 + 12 - 24 + 6 = 36 eieren die ik morgen mis!! Er wordt er ook nog een ei richting Kim gegooid die het ei vangt, maar kapot, nog een ei bovenop Lucs hoofd kapot geslagen #boos, en bovendien worden de teams uitgedaagd om het eiwit te drinken. Voorzitter Andrea geeft het juiste voorbeeld en er volgen er nog drie, heftagh smerig, maar sportief.  Biercantus is klaar, tijd voor actie, want daar is de taxi!

Hop, hop, 1841 is het adres, Gert-Jan bedankt! Eerst even de verjaardag van de barvrouw van Alcatraz en daarna op naar boven. Martijn, Sander, Marcel, Jardi en misschien nog wel iemand hadden al weer de flesjes met wodka en rum op tafel staan en waren helemaal ready to go. De anderen leren vlot en al snel gaan de B52’s en sambuca’s over de bar heen. Nicks pinpas deint letterlijk even terug bij het betalen, maar al snel denkt hij, boeien. Merel en Colin hebben het gezellig, maar niet te gezellig. Sander en Fabiënne wel, niemand kan weerstand bieden aan een Rolex en wodkafles, ruimste begrip is aanwezig. Moeder Gans laat even zien hoe je een ganzenstaart beweegt, maar uit het niets komt daar Demi met haar soepele heupbewegingen, Jaco zag dat en viel als een blok, adoratie alom! Marcel is even in de steek gelaten, maar vindt een aantal VAS’sers terug en blijft even doorfeesten (tot en met de afterparty! You go boy!), is daar later blij om.

Het terugloopritueel. Meestal wordt dit ritueel ingeleid met wierook en vlaggen, maar dat is alleen als men lopend kan thuiskomen. Het centrum van Sneek ligt dit jaar twee uur lopen van de accommodatie, maar het terugloopritueel mag nog niet doorbroken worden. Dus even rustig een stukje lopen, daarna taxi bellen, daarna slapen, was het plan. De crew bestond dit jaar uit een mannetje (en vrouwtje ja, ja) van net teveel voor een taxibusje (negen dus).  Jan en Manouk duiken even de bosjes in, Rick en Marcel wimpelen de politie af, we leren twee Friese boys kennen en Kim duikt de sloot in (#bucketlist), Niels erachter aan, verliest z’n schoen en baalt. Manouk onder het bloed van de takken, Kim en Niels stinken een uur in de wind en Rick belt 6 taxibedrijven en regelt de aller, allerlaatste taxi. Dat noem ik nog eens door het oogje van de naald kruipen. Don’t try this at home children, or next year, 11 kilometer lopen is niet gaaf.

Bij thuiskomst wordt er nog wat nageknuffeld, Jaco is niet de enige die snurkt, de stinkboel (met name van bovenstaande twee) wordt afgedoucht, ‘free the nipple’ en de allerlaatste biertjes worden genuttigd.

Ondertussen maakten de slimme, eerder thuisgekomen mensen een regelrechte bende van de prachtige accommodatie. De een kon daar oprecht weinig aan doen, Jardi had iets te hard geparty’d, en moest even de echo in de pot uittesten, in de vrouwentoilet is ook een brokkeltje teruggevonden, we zijn nog opzoek naar het arme meisje. Maar er zijn ook condooms opgeblazen, vellen papier afgescheurd, wc rollen uitgerold en een brandblusser is leeggespoten (maar die rekening is voor de heren zelf). Tot op zekere hoogte is dit cool, maar even een kleine serieuze ondertoon, dit niet.

Hoofdstuk 3 – Zondag

Over het algemeen ging het wakker worden ging nog een tandje moeilijker en mensen maakten nog iets langer gebruik van de heerlijke bedjes. Gelukkig kan Rick zondagochtend weer gebruik maken van zijn natuurlijke overwicht en wordt in de ochtend met redelijk wat handjes en de brandslang van Jan Marien de boel kei, maar dan ook echt keihard schoongemaakt. We hebben met z’n allen nog wel even mogen nagenieten van de ei lucht in de accommodatie, maar de boerderij is netjes achtergelaten, met levende vogeltjes. Janus was zo blij dat zijn jeugddroom als brandweerman in vervulling mocht komen, hij glunderde zondagmiddag bij de Mac nog! Eind goed, al goed.

Zhen had stiekem de laatste twee eieren voor haar eigen ontbijt zondagochtend gered, slimme meid. Niels begint nog te blozen als hij aan Charlotte denkt, maar kan toch enigszins een pokerface (ook aanwezig op de paklijst) houden. Iedereen pakt zijn eigen spullen, eet nog even wat en vertrekt rustig naar huis. Uitwaaien over heel Nederland die VAS’sers, dat heb je met een opleiding die over heel het land heen gaat. Ik drink water, ik zie je later (W. Wolwa, 2014).


Fijne Lezer,

Bent u aanwezig geweest bij dit weekend, zo niet, ik hoop dat u last krijgt van FOMO en tot in 2018. Was u wel aanwezig op het VAS Zeilweekend 2017: Dank voor je gezellige aanwezigheid, ieder individuele bijdrage is een bijdrage, voel je gewaardeerd, voel jezelf waardig, voel jezelf welkom in 2018, dank voor het leuke snapchat verhaal. NWLY KNZJ.

Je kunt de foto's bekijken in het event!

[1] Lorie, P. (1992). Volksgeloof. Rijswijk: Uitgeverij Elmar B.V. ISBN 90-389-0072-4

[2] Doe rustig Erik!

LEES MEER
Interview Nick Cabri

29 juni 2017

Interview Nick Cabri

Via The Accountables

Ons kerverse bestuurslid Nick is geïnterviewd door The Accountables over zijn rol bij en visie over de VAS. Hij spreekt onder andere over zijn ervaringen met de VAS, verbinding en de impact die de VAS heeft op de opleiding. Hieronder is het hele interview te lezen!

Nick Cabri: "De VAS verbreedt je blik én kan je helpen in studie en werk."

We maken kennis met Nick Cabri, een van de nieuwe bestuursleden van de Vereniging van Accountancystudenten. Hij wil studenten zoveel mogelijk verbinden, aan de VAS en aan elkaar. En hij vindt dat studenten moeten weten dat de VAS echt invloed heeft.

Verkocht

Nick kwam in aanraking met de VAS via Rick Snijder, die vorig bestuursjaar penningmeester was. “Ik kende Rick nog uit mijn oorspronkelijke woonplaats Castricum. Hij vroeg me mee naar het zeilweekend en ik was meteen verkocht. Ik had al een tijdje voltijd gestudeerd en miste op Nyenrode het ‘echte studentenleven’ buiten studie en werk. Ik wilde er graag iets anders bij doen. En ik merkte al snel dat de VAS een hechte groep was. Door de VAS heb ik er een hele nieuwe vriendenkring bij gekregen.” Wat was het opmerkelijkste dat hij bij de VAS meemaakte? “Dat zijn de hilarische foto’s die ik overhield van het lustrumgala. Hieruit werd wel duidelijk dat studenten bij de VAS absoluut geen stoffige accountants zijn!”

Een bredere blik

Nick ging regelmatig naar de Studieraad, ging helpen bij de Intro, en was in de Activiteitencommissie druk met de organisatie van onder andere de citytrip naar Leuven. “Ik was er altijd bij, op iedere Studieraad en bij iedere activiteit. En zo werd ik uiteindelijk gevraagd voor het bestuur.” Zijn doel in het bestuur is vooral om de accountancystudenten te verbinden met elkaar en met de VAS: “Uit eigen ervaring weet ik dat actief lid zijn van de VAS je niet alleen verder kan helpen in je studie en werk, maar dat je er ook een bredere blik van krijgt.”

Discussies in de Studieraad

De VAS-leden hebben dezelfde dagelijkse praktijk, maar wel allemaal een andere achtergrond. Dat vindt hij een verrijking: “In de Studieraad discussiëren we over onderwerpen die met het vak te maken hebben, bijvoorbeeld over het beloningsbeleid van partners. Daar hebben studenten heel verschillende ideeën over en daardoor krijg je nieuwe inzichten.” Als bestuurslid blijft Nick actief voor de Studieraad en de Activiteitencommissie, en doet dat naast algemene bestuurswerkzaamheden.

Balans

Naast studie en werk hecht Nick veel waarde aan zijn vrienden, familie en muziek, hij speelt gitaar en gaat graag naar festivals en concerten. Dus met de balans studie-werk-privé zit het wel goed? “Die balans vinden lukt nu beter dan in het begin van de studie, maar de perfecte balans vinden lukt waarschijnlijk nooit. Ik heb wel een aantal heel duidelijke afspraken gemaakt met mezelf: 1 avond in de week ga ik iets leuks doen met vrienden of mijn vriendin, 1 avond in de week ga ik sporten, en in het weekend werk ik niet. Als er geen studie is blijft de laptop in het weekend dicht.”

Stapje terug

De VAS helpt ook bij het vinden van die balans, zegt Nick: “Door de gesprekken met medestudenten in de Studieraad en tijdens VAS activiteiten werd ik gedwongen om een stapje terug te doen en naar mezelf te kijken: klopt het wel hoe ik het aan het doen ben? Past deze taak wel bij een functie op mijn niveau? Hoe stel ik mijn grenzen? Bij de VAS kun je dat soort dingen goed met elkaar bespreken omdat je dezelfde studie volgt en dezelfde loopbaan hebt gekozen.”

Invloed

Wat hij heel belangrijk vindt om te benadrukken is dat de VAS echt een impact kan maken, zowel op de studie als op het werk. “De VAS staat klaar voor studenten die hulp nodig hebben of iets extra’s zoeken naast de studie. Door onze banden met Nyenrode en onze vertegenwoordiging in de Opleidingscommissie en de Stuurgroep Kwaliteitszorg, het overleg met de studiecoaches, hebben we echt invloed binnen de opleiding. Daarnaast kan de VAS een grote invloed hebben op de ontwikkeling van studenten, niet alleen in de studie, maar ook op het werk en op persoonlijk vlak. Andere studenten, bijvoorbeeld in mijn cursusgroep, onderschatten vaak hoe groot die impact is.”

LEES MEER
VAS
Adres
Straatweg 25
3621 BG, Breukelen
Nederland

Contact

secretariaat@vasonline.nl
+31 346 29 59 80

Social