VASSA - Rob Bergmans; Managing Partner Deloitte

27 oktober 2021

Op 22 september vond in de Ridderzaal de VAS Studentenavond (VASSA) plaats met Rob Bergmans, Managing Partner Audit & Assurance bij Deloitte. Na gezamenlijk gedineerd te hebben is Rob Bergmans met vijftig accountancystudenten het gesprek aangegaan. 

Aan de hand van de gestelde vragen van studenten heeft Rob openhartig en uitgebreid zijn visie gegeven op de huidige dilemma’s die in het accountantsberoep spelen. De avond gaf daarnaast een goed inzicht in welke thema’s op dit moment bij de studenten spelen. 

Het gesprek tussen de studenten en Rob ging bijvoorbeeld over onderwerpen als de huidige verwachtingskloof, de werkdruk binnen kantoren, de cultuuromslag die wordt gemaakt en innovatie binnen het accountantsberoep. 

Uitdagingen die sinds de afgelopen jaren spelen binnen ons beroep (hoe blijven we als accountant relevant?), maar ook wat de toekomst ons nog gaat brengen (zoals op het gebied van innovatie) werden besproken. Opvallend was de enorme drijfveer van de studenten om in positieve zin bij te dragen aan de kwaliteit, cultuur en het algemeen belang. Ook is duidelijk dat werkplezier en een goede balans erg belangrijk zijn voor de studenten. Veel aandacht ging naar het bewaren van de werk-studie-privé balans, parttime werken en het aangeven van je grenzen. Uiteindelijk gaat het erom wat je zelf als professional leuk vindt en hoe ver je daarin wilt gaan, zo begrepen wij van Rob.

Rob vertelde hierbij ook over zijn eigen ervaringen. Bijvoorbeeld over hoe hij een goede werk-privé balans behoudt, over zijn weg naar het partnerschap en wat hij belangrijke kwaliteiten vindt voor een partner. 

In anderhalf uur is er veel besproken, maar er kon nog veel meer besproken worden.

Rob krijgt nog een borrel van de VAS te goed, dus wordt vervolgd!

 

 

VAS
Adres
Straatweg 25
3621 BG, Breukelen
Nederland