Uitkomsten en opvolging VAS-enquête welzijn studenten

25 mei 2021

Beste studenten,

Begin van het jaar is door de Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een enquête uitgezet over het welzijn van studenten. Dit naar aanleiding van recente nieuwsberichten over het welzijn van studenten in Nederland als gevolg van de coronamaatregelen. Wij willen de bijna 600 studenten die de enquête hebben ingevuld hiervoor hartelijk bedanken. In dit artikel nemen we jullie mee in de belangrijkste resultaten van de enquête en laten we zien wat wij als VAS en Nyenrode hiermee gaan doen/hebben gedaan.
 

De resultaten
​​​​​​​Ten eerste willen we jullie meenemen in de eerste acht vragen van de enquête. Deze vragen hadden betrekking op de burn-out-sleutel uit het Nationaal Salaris Onderzoek. De vragen konden worden ingedeeld in vier categorieën: lichamelijke vermoeidheid, fysieke kracht, cognitieve vermoeidheid en emotionele uitputting. Hieruit komt naar voren dat studenten zich vermoeid voelen, niet opgepept zijn en moeite hebben om zich te concentreren in corona-tijd. Wel zijn studenten in staat om zich te verplaatsen in de behoefte van collega’s of klanten. Concluderend wordt op 6 van de 8 aspecten van de burn-out-sleutel negatief gescoord.

Wij hebben ook geanalyseerd of de woonsituatie van een student en de regelmaat dat een student thuiswerkt, invloed heeft op de beantwoording van deze vragen. Hieruit is naar voren gekomen dat studenten die alleen wonen, het meeste het gevoel hebben dat zij niet opgepept zijn. Daarentegen zijn studenten die samenwonen het meest prikkelbaar. En hoe vaker een student op kantoor werkt of bij de klant, hoe beter hij/zij zich voelt.

Ten tweede is in de enquête de vraag gesteld of studenten meer behoefte hebben aan interactieve colleges. Over het algemeen is te zien dat er geen duidelijke voorkeur is voor meer interactieve colleges. De fase waarin een student zich bevindt in de studie heeft wel invloed op de uitkomst. Zo zien wij dat propedeusestudenten voornamelijk meer behoefte hebben aan interactieve colleges, bijvoorbeeld in de vorm van breakout-rooms. Master- en Post-Master-studenten hebben het minst behoefte aan meer interactieve colleges.

Ten derde waren wij benieuwd of er meer behoefte is aan studiebegeleiding. Dit blijkt voor de meesten van jullie niet het geval te zijn. 70% van de studenten geeft aan niet meer behoefte te hebben aan studiebegeleiding. Als jij wel graag in gesprek wilt over jouw omstandigheden of aanpak van de studie, dan kun je contact opnemen met de studiecoaches. Op de pagina’s van de Studiecoaches op My.Nyenrode zijn bijvoorbeeld ook instructievideo’s te vinden over studievaardigheden.

Wij hebben de overige opmerkingen ook aandachtig bekeken. Wat hieruit voornamelijk naar voren komt is dat studenten zeggen “ik ben helemaal klaar met corona” of “ik mis toch wel de fysieke colleges”. Tevens geven studenten aan dat beweging een belangrijk item is in het welzijn van een student.

Opvolging
Met de uitkomsten van de enquête hebben wij specifiek in kunnen spelen op wat studenten graag zouden willen of waar vraag naar is. Zo hebben wij samen met Nyenrode op woensdag 24 maart het Webinar ‘Ja-maar Omdenken’ georganiseerd. In dit Webinar is aandacht besteed aan hoe wij als mensen denken en dus kunnen omdenken. Het omdenken helpt je om van een probleem een oplossing te maken. Wij hopen dat de studenten die hieraan hebben deelgenomen veel lering uit dit Webinar hebben gehaald.

Sinds 9 april is het mogelijk om je college dag sportief te beginnen, met een online sportles om 08:00 uur. Nyenrode vindt het belangrijk dat studenten zich mentaal fit voelen. Tevens geeft samen sporten je het gevoel van verbinding met medestudenten. De enquête is de aanleiding voor dit initiatief.

Wij als VAS zijn voortdurend bezig met het organiseren van formele en informele evenementen. De uitkomsten van de enquête nemen wij mee in de planning van deze evenementen. Volg ons via social media @vasonline om op de hoogte te blijven van toekomstige evenementen.

Universiteiten mogen weer voorzichtig colleges fysiek aanbieden. Dit met inachtneming van de maatregelen. Nyenrode zet zich ervoor in om dit, waar mogelijk, te organiseren en houdt ons als studenten hiervan op de hoogte. Wij zijn ervan overtuigd dat de fysieke colleges zullen bijdragen aan het welzijn van de studenten.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen met Victor Smorenburg (v.smorenburg@my.nyenrode.nl)
Hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,
Het VAS-bestuur
Daniëlle de Jongh, Bo Meijer, Delano Tolhuisen, Brecht Luttik, Victor Smorenburg en Jeffrey Liu

VAS
Adres
Straatweg 25
3621 BG, Breukelen
Nederland