Skip to main content

Het VAS-team

Onze vereniging bestaat uit verschillende commissies en een grote groep actieve vrijwilligers die in allerlei vormen een bijdrage leveren aan onze vereniging. Denk hierbij aan hun werk binnen één of meerdere van onze commissies en aan de VAS-bestuursleden.

De VAS bestaat uit de volgende commissies:

  • VASSA-commissie
  • Activiteitencommissie
  • Lustrumcommissie (eens per 5 jaar)
  • Opleidingscommissie
  • Vertrouwenspersonen
  • Kascommissie
  • Bestuur