Skip to main content

Het bestuur

Het bestuur van de VAS is belast met diverse algemene aangelegenheden en geeft sturing aan de verschillende commissies binnen de vereniging. De activiteiten van het bestuur bestaan onder andere uit het sturing geven aan de organisatie van diverse ledenactiviteiten (georgansieerd door de activiteitencommissie en de VASSA-commissie), het voeren van de administratie van de vereniging, relatiebeheer en het onderhouden van contact met (het bestuur van) de Nyenrode Business Universiteit, het NBA, de NBA Young Profs, The Accountables, andere accountancy studieverenigingen en diverse accountantskantoren.

Het bestuur wordt jaarlijks samengesteld op basis van de behoeften van de Algemene Ledenvergadering.

Voor het bestuursjaar 2022 – 2023 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Delano Tolhuisen (Voorzitter)
  • Victor Smorenburg (Vice-voorzitter)
  • Rick Voogd (Penningmeester)
  • Anne Kock (Voorzitter activiteitencommissie)
  • Chérie Offenberg (Voorzitter VASSA-commissie)
  • Sanne Wiggers (Algemeen bestuurslid)

Bekijk hieronder de individuele pagina’s van de bestuursleden om meer over hen te weten te komen!

Delano Tolhuisen
Voorzitter

Victor Smorenburg
Vice-voorzitter

Rick Voogd
Penningmeester

Anne Kock
Voorzitter
Activiteitencommissie

Chérie Offenberg
Voorzitter
VASSA-commissie

Sanne WIggers
Algemeen bestuurslid