Skip to main content

Het bestuur

Het bestuur van de VAS is belast met diverse algemene aangelegenheden en geeft sturing aan de verschillende commissies binnen de vereniging. De activiteiten van het bestuur bestaan onder andere uit het sturing geven aan de organisatie van diverse ledenactiviteiten (georganiseerd door de activiteitencommissie en de VASSA-commissie), het voeren van de administratie van de vereniging, relatiebeheer en het onderhouden van contact met (het bestuur van) de Nyenrode Business Universiteit, het NBA, de NBA Young Profs, The Accountables, andere accountancy studieverenigingen en diverse accountantskantoren.

Het bestuur wordt jaarlijks samengesteld op basis van de behoeften van de Algemene Ledenvergadering.

Voor het bestuursjaar 2023 – 2024 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Anne Kock (Voorzitter)
  • Chérie Offenberg (Vice-voorzitter)
  • Kim Schrama (Penningmeester)
  • Jos Klomp (Voorzitter activiteitencommissie)
  • Richard Pool (Voorzitter VASSA-commissie)

Bekijk hieronder de individuele pagina’s van de bestuursleden om meer over hen te weten te komen!

Anne Kock
Voorzitter

 

Chérie Offenberg
Vice-voorzitter

Kim Schrama
Penningmeester

Jos Klomp
Voorzitter activiteitencommissie

Richard Pool
Voorzitter VASSA-commissie