VAS Studenten Avond 8 maart

8-03-2018

Donderdagavond 8 maart zal de VAS Studenten Avond gaan over het Zelfevaluatierapport dat Nyenrode binnenkort gaat uitbrengen. Als student heb jij de mogelijkheid om jouw mening te delen en hiermee direct invloed uit te oefenen op de kwaliteit van onze opleiding!

Wat? VAS Studenten avond!

Wanneer? 8 maart 2018

Waar? Nyenrode hoofdgebouw

18.30 Diner

19.00 Start bijeenkomst

21.30 Borrel

Meer weten over het onderwerp? 

Als voorbereiding op de visitatie schrijven de opleidingen een Zelfevaluatierapport. Onderdeel hiervan is een kritische reflectie op de opleiding door studenten. Wil jij hierin jouw mening terugzien? Kom dan op donderdagavond 8 maart a.s. naar Nyenrode, want dan is een speciale VAS Studentenavond (VASSA) aan dit onderwerp gewijd.

Tijdens deze VAS Studentenavond vragen we om jouw mening over de volgende onderwerpen:

  • Beoogde leerresultaten: Sluit de kennis die je in de opleiding opdoet aan bij de beroepspraktijk?
  • Curriculum; inhoud: Is de inhoud van het programma als geheel zodanig dat je de kennis en vaardigheden opdoet die je nodig hebt?
  • Curriculum; leeromgeving: Is de vormgeving van het programma als geheel qua werkvormen, aantal colleges en samenhang, aantrekkelijk en studeerbaar? 
  • Instroom: Sluit de opleiding goed aan bij je vooropleiding? 
  • Personeel: Hoe ervaar je de inhoudelijke en didactische kwaliteiten van de docenten?
  • Voorzieningen: Wat vind je van de bibliotheek, de collegezalen en de digitale leeromgeving? 
  • Begeleiding: Wat is je ervaring met studiecoaches en wat vind je van de informatievoorziening over de opleiding?
  • Kwaliteitszorg: Zie je dat er iets gebeurt met evaluaties?
  • Toetsing: Sluit de toetsing aan bij de kennis en vaardigheden die je tijdens een cursus hebt opgedaan?
  • Gerealiseerde leerresultaten: Kun je na het afronden van de Bachelor/Master op respectievelijk bachelor-/masterniveau aan de slag?

We hopen je daar te zien!

VAS
Adres
Straatweg 25
3621 BG, Breukelen
Nederland

Contact

secretariaat@vasonline.nl
+31 346 29 59 80

Social