ALV

Dinsdagavond 11 september 2018

Op 11 september 2018 zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden! 

Benieuwd wat wij afgelopen jaar zoal hebben uitgevoerd en hoe het nieuwe VAS jaar er uit gaat zien?

Agenda

1. Opening & aanwijzen notulist
2. Bestuursverslag over het verenigingsjaar
3. Verlenen van decharge aan het bestuur
4. Financieel verslag over het verenigingsjaar
5. Verslag van de kascommissie
6. Verlenen van decharge aan de penningmeester
7. Verkiezing van een nieuw bestuur
8. Verkiezing van de kascommissie
9. Update status Statutenwijziging
10. Verslag van Raad van Advies
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

 

VAS
Adres
Straatweg 25
3621 BG, Breukelen
Nederland

Contact

secretariaat@vasonline.nl
+31 346 29 59 80

Social