Skip to main content

De vereniging

De VAS

De Vereniging van Accountancystudenten, ofwel de VAS, is dé studievereniging voor alle accountancystudenten aan Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. De vereniging is opgericht in 1971 en heeft ruim 3.900 leden, namelijk alle accountancystudenten aan de universiteit. Eenmaal ingeschreven bij Nyenrode ben je namelijk automatisch lid van de studievereniging.

De vereniging behartigt de belangen van de accountancystudenten, draagt bij aan de brede ontwikkeling tot accountant en verbindt de studenten met elkaar en de universiteit. De VAS is er voor en door accountancystudenten. In de vorm van diverse commissies dragen veel actieve leden een bijdrage aan de naamsbekendheid en de ontwikkeling van onze prachtige vereniging.

De VAS wordt voor het overgrote deel gefinancierd door Nyenrode. Hierdoor is de VAS niet afhankelijk van sponsoren in de vorm van accountantskantoren. Op deze manier weet de VAS haar onafhankelijk te behouden die wenselijk is voor de vereniging als de onze.

Commissies en activiteiten

Zoals gezegd is de VAS er voor de accountancystudenten aan Nyenrode. De VAS organiseert dan ook jaarlijks diverse activiteiten. Deze kunnen educatief van aard zijn en een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling. Anderzijds zijn er ook activiteiten met een meer informeel karakter welke bijdragen aan het verbinden van studenten.

Denk hierbij aan de organisatie van VASSA’s (VAS-studentenavond). Dit zijn bijeenkomsten waarbij gastsprekers uit het vakgebied, of daarbuiten, uitgenodigd worden om de studenten een bijdrage te leveren aan hun professionele rugzak. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van een seminar, Q&A of discussieformat. De VASSA’s worden meermaals per jaar gehouden en vaak afgesloten met een borrel. Enkele namen die ondertussen de revue al gepasseerd hebben zijn: de kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn, oud-Ministers van Financiën Jan-Kees de Jager en Hans Hoogervorst en oud-commando en sluipschutter Sierd Nutma, die over mentale veerkracht kwam vertellen.

Naast de VASSA’s organiseert de VAS ook veel andere activiteiten. Hierbij kun je aan van alles denken. Bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende citytrip en het zeilweekend naar het heerlijke ‘Fryslan’. Maar ook aan borrels die door het hele land georganiseerd worden; sportactiviteiten, zoals een padelclinic; pubquizzen en nog veel meer!

De snelle rekenaars zullen wellicht al hebben opgemerkt dat de VAS in 2021 alweer 50 jaar bestond. Dit betekent dus dat we dit hebben gevierd met een feestje! Dit lustrum heeft de VAS gevierd in september 2022 (helaas vanwege uitstel als gevolg van de coronamaatregelen). Tijdens dit lustrum werd overdags een symposium georganiseerd en ’s avonds een tof gala gehouden. In 2026, wanneer de VAS alweer haar 55e lustrum (verjaardag) mag vieren, zal de vereniging dit weer doen met een groots en tof lustrumfeest.

Klachten en belangenbehartiging

De VAS is een vereniging die optreedt voor de belangen van de studenten. Dit betekent dat studenten ook bij de VAS terecht kunnen bij klachten in de studie of daaraan gerelateerd. De VAS kan dan namens jou of een groep studenten in gesprek treden met de universiteit. Dankzij ons nauwe contact met het programmamanagement van Nyenrode zijn klachten goed bespreekbaar en worden deze serieus behandeld. De VAS heeft dan ook drie van de acht zetels in de opleidingscommissie van Nyenrode. Op die manier hebben wij als vereniging ook onze invloed op het reilen en zeilen van de opleidingen. Eventuele klachten zijn bij ons in te dienen via klachten@vasonline.nl. Of kijk op de webpagina Klachten.

Vertrouwenspersonen

Naast de mogelijkheid tot het indienen van klachten via de VAS bieden wij ook de mogelijkheid om, indien nodig, in contact te treden met een van onze twee VAS-vertrouwenspersonen. Het kan namelijk soms fijn zijn om je verhaal te vertellen aan iemand waarvan je weet dat hij/zij er vertrouwelijk mee omgaat. Kijk voor meer informatie op de webpagina Vertrouwenspersonen.

De commissies binnen de VAS

Al het voorgenoemde is binnen de VAS georganiseerd in een aantal commissies:

  • VASSA-commissie
  • Activiteitencommissie
  • Lustrumcommissie (eens per 5 jaar)
  • Opleidingscommissie
  • Vertrouwenspersonen
  • Kascommissie
  • Bestuur

Het bestuur van de VAS

Het boekjaar van de VAS is gelijk aan het studiejaar. Elk studiejaar is er dan ook een ‘wisseling van de wacht’ als het neerkomt op de invulling van het bestuur. Meestal blijven bestuursleden één tot drie jaar in het bestuur van de VAS. De belasting is met gemiddeld 4 tot 15 uur per maand namelijk aanzienlijk lager dan bij andere studie- of studentenverenigingen.

Het bestuur houdt zich in algemene zin bezig met het reilen en zeilen van de vereniging. Daarnaast zijn de bestuursleden vaak ook actief in een of meerdere van voorgenoemde commissies. Voor het studiejaar 2023/2024 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: Anne Kock
Vice-voorzitter: Chérie Offenberg
Penningmeester: Kim Schrama
Voorzitter activiteitencommissie: Jos Klomp
Voorzitter VASSA-commissie: Richard Pool

Contact en social media

Indien je aan Nyenrode-accountancystudent bent en benieuwd bent naar onze vereniging, dan nodigen wij jou van harte uit! Studenten ervaren de vereniging als een erg toegankelijke en open vereniging. Je voelt je er vrij snel thuis. We houden je op de hoogte van onze activiteiten via social media:

LinkedIn
Instagram

Daarnaast heeft de VAS ook twee WhatsApp-groepsapps: één algemene groepsapp (VAS-groepsapp) en een mededelingenapp (VAS-mededelingenapp). We raden je aan om ook daar lid van te worden. Via de links kan je deelnemen aan een of beide WhatsApp-groepsapps.

Mocht je daarnaast interesse hebben om een actieve rol te vervullen binnen onze vereniging, neem dan contact op voor de mogelijkheden via secretariaat@vasonline.nl. Neem daarnaast ook even een kijkje op onze webpagina VAScatures. Ook met overige vragen ben je met dit mailadres aan het juiste adres.

Wij hopen jullie hiermee een goed beeld te hebben gegeven van onze vereniging. Kom vooral een keertje langs!

Met vriendelijke groet,

Het VAS-bestuur