VERENIGING VAN ACCOUNTANCY STUDENTEN

De VAS is de Vereniging van Accountancy Studenten. De VAS in opgericht in 1971 en behartigt de belangen van accountancystudenten in de breedste zin van het woord. De VAS heeft 2.900 leden. Dit zijn dus alle accountancy studenten van Nyenrode.

De VAS heeft ongeveer 30 a 40 actieve leden die zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor de vereniging, jij kan ook op je eigen manier actief worden! Voor meer informatie kun je mailen naar secretariaat@vasonline.nl. Het is erg interessant om met medestudenten na te denken over de studie, het beroep en activiteiten. Je komt in aanmerking met mensen uit allemaal verschillende jaren, wat het ook erg gezellig maakt!

UPCOMING EVENTS

NIEUWS

Interview Nick Cabri

29 juni 2017

Interview Nick Cabri

Ons kerverse bestuurslid Nick is geinterviewd door The Accountables over zijn rol bij en visie over de VAS. Hij spreekt onder andere over zijn ervaringen met de VAS, verbinding en de impact die de VAS heeft op de opleiding. Hieronder is het hele interview te lezen!

Nick Cabri: "De VAS verbreedt je blik én kan je helpen in studie en werk."

We maken kennis met Nick Cabri, een van de nieuwe bestuursleden van de Vereniging van Accountancystudenten. Hij wil studenten zoveel mogelijk verbinden, aan de VAS en aan elkaar. En hij vindt dat studenten moeten weten dat de VAS echt invloed heeft.

Verkocht

Nick kwam in aanraking met de VAS via Rick Snijder, die vorig bestuursjaar penningmeester was. “Ik kende Rick nog uit mijn oorspronkelijke woonplaats Castricum. Hij vroeg me mee naar het zeilweekend en ik was meteen verkocht. Ik had al een tijdje voltijd gestudeerd en miste op Nyenrode het ‘echte studentenleven’ buiten studie en werk. Ik wilde er graag iets anders bij doen. En ik merkte al snel dat de VAS een hechte groep was. Door de VAS heb ik er een hele nieuwe vriendenkring bij gekregen.” Wat was het opmerkelijkste dat hij bij de VAS meemaakte? “Dat zijn de hilarische foto’s die ik overhield van het lustrumgala. Hieruit werd wel duidelijk dat studenten bij de VAS absoluut geen stoffige accountants zijn!”

Een bredere blik

Nick ging regelmatig naar de Studieraad, ging helpen bij de Intro, en was in de Activiteitencommissie druk met de organisatie van onder andere de citytrip naar Leuven. “Ik was er altijd bij, op iedere Studieraad en bij iedere activiteit. En zo werd ik uiteindelijk gevraagd voor het bestuur.” Zijn doel in het bestuur is vooral om de accountancystudenten te verbinden met elkaar en met de VAS: “Uit eigen ervaring weet ik dat actief lid zijn van de VAS je niet alleen verder kan helpen in je studie en werk, maar dat je er ook een bredere blik van krijgt.”

Discussies in de Studieraad

De VAS-leden hebben dezelfde dagelijkse praktijk, maar wel allemaal een andere achtergrond. Dat vindt hij een verrijking: “In de Studieraad discussiëren we over onderwerpen die met het vak te maken hebben, bijvoorbeeld over het beloningsbeleid van partners. Daar hebben studenten heel verschillende ideeën over en daardoor krijg je nieuwe inzichten.” Als bestuurslid blijft Nick actief voor de Studieraad en de Activiteitencommissie, en doet dat naast algemene bestuurswerkzaamheden.

Balans

Naast studie en werk hecht Nick veel waarde aan zijn vrienden, familie en muziek, hij speelt gitaar en gaat graag naar festivals en concerten. Dus met de balans studie-werk-privé zit het wel goed? “Die balans vinden lukt nu beter dan in het begin van de studie, maar de perfecte balans vinden lukt waarschijnlijk nooit. Ik heb wel een aantal heel duidelijke afspraken gemaakt met mezelf: 1 avond in de week ga ik iets leuks doen met vrienden of mijn vriendin, 1 avond in de week ga ik sporten, en in het weekend werk ik niet. Als er geen studie is blijft de laptop in het weekend dicht.”

Stapje terug

De VAS helpt ook bij het vinden van die balans, zegt Nick: “Door de gesprekken met medestudenten in de Studieraad en tijdens VAS activiteiten werd ik gedwongen om een stapje terug te doen en naar mezelf te kijken: klopt het wel hoe ik het aan het doen ben? Past deze taak wel bij een functie op mijn niveau? Hoe stel ik mijn grenzen? Bij de VAS kun je dat soort dingen goed met elkaar bespreken omdat je dezelfde studie volgt en dezelfde loopbaan hebt gekozen.”

Invloed

Wat hij heel belangrijk vindt om te benadrukken is dat de VAS echt een impact kan maken, zowel op de studie als op het werk. “De VAS staat klaar voor studenten die hulp nodig hebben of iets extra’s zoeken naast de studie. Door onze banden met Nyenrode en onze vertegenwoordiging in de Opleidingscommissie en de Stuurgroep Kwaliteitszorg, het overleg met de studiecoaches, hebben we echt invloed binnen de opleiding. Daarnaast kan de VAS een grote invloed hebben op de ontwikkeling van studenten, niet alleen in de studie, maar ook op het werk en op persoonlijk vlak. Andere studenten, bijvoorbeeld in mijn cursusgroep, onderschatten vaak hoe groot die impact is.”

LEES MEER
VCV Thema avond – Gaan accountants echt de wereld redden?

11 december 2015

VCV Thema avond – Gaan accountants echt de wereld redden?

“Accountants will save the world!” roept Peter Bakker sinds 2012. De voormalig CEO van TNT, nu president World Business Council for Sustainable Development, is ervan overtuigd dat accountants in de unieke positie zijn om bedrijven te helpen bij verduurzaming. Zijn twee hoofdredenaties hierbij: accountants komen tot in de boardroom, en “you manage what you measure”. Als we duurzaamheid net zo gaan managen als financiën, ondersteund en gecontroleerd door accountants, dan zou dat een heel positieve impact op bedrijven en de wereld kunnen hebben.

Op 12 januari organiseren VCV Kringen Sustainability en Accountancy & Control samen een thema-avond over de rol van accountants in het aanduwen van duurzaamheid in ondernemingen. We zijn hiervoor te gast bij Deloitte in Amsterdam, in één van de duurzaamste kantoorgebouwen van de wereld.

Jullie als accountancy studenten en leden van de VAS zijn ook uitgenodigd!

Voor meer informatie kijk op: https://www.nyenrodealumni.nl/circle/accountancy-controlling/event/gaan-accountants-echt-de-wereld-redden

LEES MEER
Docentenseminar

23 september 2014

Docentenseminar

Afgelopen 16 september was het weer zover. Op het jaarlijkse docentenseminar van de Nyenrode Business Universiteit had de VAS de eer om voor de 5e maal de VAS-award uit te reiken.

De VAS-award is een wisselbokaal welke jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste initiatief op Nyenrode vanuit de ogen voor de accountancystudent.

Terugkijkende op het afgelopen collegejaar hebben veel studenten aangegeven wat zij belangrijk vinden in de opleiding. Hier bleek dat studenten in het bijzonder belang hechten aan zaken als:

  • Kwaliteit van de opleiding
  • Kennis en kunde van docenten
  • Degelijke lesmateriaal en studiefaciliteiten
  • Een gezonde werk/studie/privé balans
  • Een zekere mate van flexibiliteit in de opleiding

De mening van studenten werd in deze gevormd door onze studieraad. Het maandelijkse overlegorgaan wordt gevormd door actieve studenten welke naast hun drukke werk/studie leven de tijd vinden om over ontwikkelingen en actualiteiten te discussiëren. Studenten welke hier hun input leveren komen uit alle fasen van de opleiding en vertegenwoordigen een scala aan accountantskantoren, van groot tot klein. Een speciaal bedankje aan deze studenten voor onderstaande nominaties.

Voor de VAS-award 2014 zijn de volgende initiatieven benoemd door de studenten.

1)      Korte nakijktermijn van tentamens.

2)      Maatwerkregelingen voor de student

3)      Belonen van excellente studenten

Vanuit de VAS hebben wij met argus ogen gekeken naar de ontwikkelingen in het accountantsberoep en de opleiding. Deze ontwikkelingen lijken extra druk op de beroepssector en de mensen welke werkzaam zijn hierin te leggen.

De VAS is blij te zien dat ondanks deze toenemende druk er wel flexibiliteit binnen de accountantsopleiding op Nyenrode blijft bestaan. Er is ontzettend veel tijd en moeite gestoken in het schrijven en opzetten van persoonlijke studieplannen, welke perfect aansluiten op de behoeften vanuit de werk en privé situatie. Initiatieven rond de ‘maatwerkregelingen voor de student’ hebben dit jaar dan ook verdiend de VAS-award 2014 gewonnen.

Wij willen graag Patricia Meester, Annette Hengeveld, Lidy Coolen en Danièle Wilhelmus feliciteren met de in ontvangst genomen prijs.

LEES MEER
VAS
Adres
Straatweg 25
3621 BG, Breukelen
Nederland